Netripples Software Pvt ltd | 2012

S.No Name Dept
1 V.Saraswathi MCA-12
2 Arun Kumar MCA-12
3 Divya Samudrala MCA-12
4 Farha Jahan MCA-12
5 Kiran Yadav MCA-12
6 M.Raghavender MCA-12
7 P.Madhuri CSE-12
8 B.Santosh Kranthi MCA-12
9 Y.Siva Krishna Choppa MCA-12
10 Kolen Srinivas Reddy MCA-12
11 Anakunta Uma Maheshwari CSE-12